Het Paardenkracht spel leeft

Zoveel is mij inmiddels wel duidelijk geworden door de toepassing van het spel in de praktijk. Bijna elke workshop doen zich nieuwe inzichten voor. Dat proces blijft mij ontroeren. Omdat de paardjes zo overduidelijk niet van mij zijn, maar van ons allemaal. Ze geven hun waarde en geheimen prijs aan eenieder die bereid is om met een open hart met ze te werken.

Door de online vorm kunnen we gemakkelijk aanpassingen doorvoeren in het spel en blijf je, als je net als jij het spel gedownload hebt, op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Er zijn onlangs twee paardjes uitgebreid: het Mentor paard en het Mensen begrijpen paard.

Het Mentor paard

Het Mentor paard weerspiegelt de behoefte aan een inspirerend voorbeeld in je leven. Iemand aan wie je je kunt optrekken, naar wie je kunt opkijken en van wie je kunt leren hoe je zaken effectief aanvliegt. Mensen met dit paard in hun span hebben niet alleen een mentor nodig, ze hebben zelf ook de potentie om een mentor voor anderen te zijn. Omdat hun blik vooral op hun ‘voorbeeld’ gericht is, realiseren ze zich dikwijls niet dat zij op hun beurt dit voorbeeld ook voor anderen zijn. In een teamtraining waar ieder teamlid zijn paardenspan voor zich had liggen attendeerde iemand me erop dat die wederkerigheid niet zo duidelijk werd uit het plaatje. Dat hebben we aangepast door de illustratie uit te breiden:

Needs mentor

Het Mensen begrijpen paard

Dezelfde persoon deed in dezelfde training een interessante ontdekking bij de kennismaking met de paarden van zijn collega’s. Hij vroeg me of het Mensen begrijpen paard diezelfde wederkerigheid in zich heeft als het Mentor paard. Of mensen die graag anderen willen begrijpen en doorgronden op hun beurt eigenlijk niet ook de behoefte hebben om zelf op dat niveau gezien, gehoord en begrepen te worden?

Ik kreeg een brok in mijn keel van deze vraag en ik wist dat het waar is. Het Mensen begrijpen paard heeft heel lang voorop gelopen in mijn span. Nog nooit eerder had ik zo naar dit paard, dat zo op de ander gericht is, gekeken. Ik besefte dat voor mij persoonlijk, de zoektocht naar hoe mensen in elkaar zitten ook een zoektocht is naar wie ik zelf ben. Dat er in elk contact altijd de stille hoop is dat de ander mij ook echt wil begrijpen. En de bekende teleurstelling als dat niet het geval blijkt te zijn.

Nu weet en snap ik dat die teleurstelling niet terecht is. Dat het niet de verantwoordelijkheid is van een ander om jou te begrijpen. Dat het onze eigen verantwoordelijkheid is om te ontdekken wie we zijn en onze plek in het grotere geheel in te nemen. De aanpassing van ook deze illustratie in het spel voelt voor mij als empowerment van dit inzicht en ook als een bevrijding van iets ouds. Ik voel me zeer dankbaar dat de paardjes iedereen die zichzelf echt wil leren kennen altijd en zonder twijfel of oordeel de weg wijzen.

Needs begrijpen

Het Paardenkracht spel met deze nieuwe uitgebreide plaatjes kun je hier aanvragen.

Veel plezier ermee!