Wij mensen zijn geneigd de wereld om ons heen in hokjes te verdelen. Overal plakken we een label op. Het is onze manier om grip te krijgen op een complexe en snel veranderende omgeving.

Wat we ons niet realiseren is dat onze labels voortkomen uit Angst. Uit een systeem dat we als mensen ooit zelf verzonnen hebben. In essentie om te overleven.

Labels van Liefde gaat over (leren) kijken door ogen van Liefde.

Hoe ziet de wereld eruit als we uitgaan van een mensbeeld waarin we niet afgescheiden van elkaar zijn, maar juist verbonden? Als we meer en duidelijker gaan zien wat onze eigen ware aard is en die van de mensen om ons heen? Als we niet oordelen, maar accepteren en waarderen wat we zien?

In dit tijdsgewricht waarin steeds meer mensen uit- of omvallen zijn deze vragen voor mijn gevoel actueler dan ooit en zijn gesprekken met elkaar over de perspectiefwisseling van Angst naar Liefde essentieel.

Vanuit mijn kennis als psychologe binnen mijn eigen adviesbureau En Profiel en het boek ‘Ontketen jezelf’ dat ik in 2018 schreef, geef ik onder de naam ‘Labels van Liefde’ lezingen en workshops over dit onderwerp. In het onderwijs, het bedrijfsleven en voor vakgenoten.

Ook ontwikkelde ik het Paardenkracht spel, de prentenboeken Het Gouden Vonkje en Geesje en de Gouden Gedichtjes, en een drieweeks online programma. Vier praktische toepassingen van Labels van Liefde om niet alleen in inhoud, maar ook in vorm inspiratie te bieden aan mensen die benieuwd zijn naar dit andere perspectief.

Leuk als je contact met me opneemt als jij, je team of je organisatie met deze vragen aan de slag willen gaan.